Nyheter_rammeavtale Kultur og Idrett

Dyrø og Moen AS vinner rammeavtale for Kultur og Idrettsbygg Oslo KF

Vi er i samarbeid med Sweco utpekt som et av fem rådgivningsteam som inngår rammeavtale med Oslo kommune ved Kultur og Idrettsbygg. Oppgavene vil omfatte utredning, prosjektering og rådgiving i forbindelse til kultur- og idrettsprosjekter.Nyheter_rammeavtale Kultur og Idrett