byporten 3 et. F

Byporten 3. et

Ombygging og oppgradering av kontorlokaler
For KLP Eiendom AS
Entreprenør: Lid Ventilasjon AS
Totalt ca. 2000 m2, ferdigstilt 2018

Ombygging av deler av 3. etg. i bygningen til videre kontordrift for nye leietakere – Sopra Steria.Prosjektet omfattet teknisk og bygningsmessig oppgradering av 3. etg. i bygningen.De aktuelle arealene vil teknisk og bygningsmessig oppgraderes og ombygges til ny leietaker.

Arbeidene omfattet:

Ny planløsning for nye leietakere

Nye tekniske anlegg og nytt spredenett for ventilasjon tilpasset ny leietaker

Alle innvendige overflater fornyet og tilpasset nye leietakere