Domus Athletica F

Domus Athletica

Utvidelse og oppgradering av SiOs idrettsbygg
For Studentsamskipnaden i Oslo
Ca 2000 kvm, ferdigstilt 2014

Treningsarealene i SiOs idrettsbygg på Ullevål har blitt utformet til et ”transparent” treningsareal der fasiliteter og tilbud skal oppfattes som et sammenhengende område. Inndeling med glass gir mulighet for gruppeaktiviteter og bruk av musikk samt visuell kontakt i lokalet. De sosiale områder er samtidig modernisert og utvidet. I samme kompleks har vi prosjektert ny utforming av kontorer til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus i to etasjer på til sammen ca 2000m2.