Sandvika Korps F

Sandvika Korps

Restaurering av menighetshus og nytt tilbygg
For Frelsesarmeen Eiendommer AS
Totalentreprenør Aktiv bygg AS
Ca. 720 kvm, ferdigstilles 2017

Frelsesarmeens lokaler ligger i den lille gamle rekken av fredede trehus langs Elias Smiths vei i Sandvika. Bygningen fra 1925 rommer en større menighetssal, kontorer og aktivitetsrom, men Sandvika Korps har behov for modernisering og utvidelse. Et nytt tilbygg omfatter ett mer moderne kjøkken, en mindre forsamlingssal samt møterom.

Prosjektet har bydd på en rekke utfordringer med utskifting og omgjøring av eksisterende bærekonstruksjoner, heving og installering av nye etasjedekker, samt innpassing av nye tekniske installasjoner i en gammel verneverdig bygning. Dyrø og Moen AS har stått for arkitektfaglig prosjektering, samt utforming av interiør og fast innredning.

Under prosjektets gang har det blitt oppdaget forhold som har medført behov for full oppgradering av bygningen mht. tak og yttervegger. Sandvika Korps vil etter renovering og utvidelse få ett moderne lokale med fasiliteter tilpasset alle brukergrupper.