Studentboliger Halden F

Studentboliger Halden

Innbudt konkurranse 2012
For Studentsamskipnaden i Østfold
Ca 8.850 m2
280 hybler

Studentboligene ligger på en tomt med gangavstand til Høgskolen i Østfold på Remmen utenfor Halden. Situasjonen er preget av et nordvendt skrånende terreng. I vest; et åpent kulturlandskap. Mens det meste av tomten og videre østover består av en grønn vegetasjonsvegg og et kupert landskap.

På eiendommen er det 64 eksisterende studenthybler i teknisk dårlig stand. Prosjektet er forutsatt gjennomført i byggetrinn, og eksisterende hybler saneres etappevis for å beholde størst mulig andel hybler underveis i byggeprosessen. Illustrasjonene viser ferdig utbygd prosjekt.

Tomtens geometri er benyttet fult ut, og byggene er formet slik at det dannes klart definerte uterom mellom byggene. Uterommene er terrassert i det nordvendte terrenget og åpner seg henholdsvis mot sør og vest for å oppnå gode solforhold og favne situasjonen for øvrig.

Prosjektet er utformet for å kunne bygges som et modul-, element- eller tradisjonelt byggeri. Med dette som utgangspunkt har vi oppnådd et svært rasjonelt byggeri med lav brutto/netto faktor. Den lave brutto/netto faktoren gir rom for en kvalitetsmessig opparbeidelse av uterom, og fellesarealer, innenfor en relativt stram økonomisk ramme.

Tomtens geometri er benyttet fult ut, og byggene er formet slik at det dannes klart definerte uterom mellom byggene. Uterommene er terrassert i det nordvendte terrenget og åpner seg henholdsvis mot sør og vest for å oppnå gode solforhold og favne situasjonen for øvrig.

Parallelloppdraget er utformet for å kunne produseres som modul-, element- eller tradisjonelt byggeri. Med dette som utgangspunkt har vi oppnådd et svært rasjonelt byggeri med lav brutto/netto faktor. Noe som gir rom for en kvalitetsmessig opparbeidelse av uterom, og noe mer fellesarealer, innenfor en relativt stram økonomisk ramme.