Nyhet - Stover regulering 2

Reguleringsprosjektet på Stovner begynner å ta form

Siste nytt fra Stovner: Reguleringsprosjekt pågår, og forprosjekt for Stovner bad er innsendt til Byrådsavdelingen. Forventet byggestart i 2020. Plan for bydelsbad, Omsorg+ og muligheter for nytt bydelshus ble forrige uke presentert på Stovner bibliotek av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF med Boligbygg, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Les mer her