Nyhter_Slattumhallen (4)

Slattumhallen under juryering-AVLYST

Nittedal kommune har dessverre sett det nødvendig å avlyse konkurransen. Begrunnelse fra kommunenes hjemmeside er som følger;

«Samspillkonkurransen blir nå avlyst fordi det har kommet innvendinger til løsningsforslagene fra idrettens side. Innvendingene er så omfattende at de ikke lar seg løse i videre bearbeiding av forslagene.»

Dyrø og Moen beklager dette, men ser frem til ny mulighet å komme med forslag som ivaretar idrettens tilbakemeldinger.

Dyrø og Moen leverte tidligere i år, i samarbeid med HENT og Multiconsult Landskap, sitt forslag «Firsprang» blir Nittedals nye storstue for idretten på Slattum. Vi har lagt stor vekt på stedstilpasning og tilknytning til Slattum skole. Konseptet med fire «hus i skogen» er tilpasset retningene i spranget de ligger i. De fire «husene» inneholder turnhall, flerbrukshall, klatrehall og danse-/ kampsportsal. Mellom seg former de et indre «hjerte» med vrimlearealer der bevegelsesflyten forgrener seg fra. Disse er utformet med varierte innblikk i sportshallene, og god kontakt ut mot skogen som omkranser anlegget.