Nyheter_ Per Deberitz vei

Tilbygg i Per Deberitz vei 2 under oppførelse

Dyrø og Moen AS har, for en privat utbygger, stått for utarbeidelsen av skisseprosjekt og ett-trinns søknad for et moderne tilbygg til eksisterende villa i Horten. De nye bygningsvolumene rommer utvidelse av oppholdsrom og en utvendig bod, og underordner seg hovedhuset i størrelse og høyde, i et enkelt og stramt formspråk som skiller seg klart fra den eksisterende eldre bygningen. Romlige variasjoner med gjennomlyste arealer er viktige opplevelser som oppstår i møtet mellom det nye og gamle.

Nyheter_ Per Deberitz vei